Избери език:

SQUAD 4 e туроператор и туристически агент с лиценз за охрана и транспорт
   
 
Учебен Център

Коли под наем от Car Rental Bulgaria
Тактическа и стрелкова подготовка
Курс за организатор на спортни прояви и първенства
Курс за организатор на спортни прояви и първенства
За подробна ценова информация и поръчка, моля свържете се с нас!

Описание  

Марка: Курс

Описание: Център за професионално обучение към Скуад4 предлага курсове за организатор на спортни прояви и първенства и придобиване на квалификационна степен, според изискванята на НАПОО. 


Основна цел на обучението е придобиване на следните знания и умения: 
– Познаване на правната и правно - нормативната уредба в областта на спортните дейности 
- Знание за правилата за здравословни и безопасни условия на труд
 - Спазване на инструкциите за противопожарна и аварийнна безопасност 
- Оказване на долекарска помощ 
- Познава ролята и мястото на учебно-тренировъчната и спортно състезателната дейност
- Организира спортни прояви и първенства 
- Познава научно - теоретичните основи на учебно -тренировъчната и спортно - състезателната дейност
- Специфичните особености на организацията на учебно-тренировъчната и спортно - състезателната дейност
- Има знания за съдържанието и методиката на учебно-тренировъчната дейност по аеробна гимнастика, културизъм и фитнес, плуване
- Пазличните видове спорт и особеностите в тяхното развитие 
- Знае структурите, органите на управление и координацията на спртните дейности 
- Познава различните способи, методи и подходи за реклама в спортната дейност, бизнескомуникациите и връзките с обществеността на български и английски език
- Успешно използване на информация от Интернет и да я предоставя на клиентите 
- Познава основите на счетоводната дейност в сферата на спорта 
- Притежава знания и умения за организацията, предлагането и ценообразуването на услугите в спортните дейности 
- Принципите и технологиите за свободно договаряне в условията на пазарната икономика, начините за рекламации, анулации, промени, застраховки, срокове